Παράταση στην ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών. Νέα καταληκτική ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2019

Ημερομηνίες Συνεδρίου
22-24 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, 11528 Αθήνα

Συνεδριακή Αίθουσα
Εσπερίδες

Εκθεσιακός Χώρος
Foyer Εσπερίδες

Χώρος Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-posters)
Foyer Εσπερίδες

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 22-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 15 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 4 Νοεμβρίου

Ακολουθήστε μας

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
info@16eexea2019.gr