Ημερομηνίες Συνεδρίου

22-24 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, 11528 Αθήνα

Συνεδριακή Αίθουσα

Εσπερίδες

Εκθεσιακός Χώρος

Foyer Εσπερίδες

Χώρος Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-posters)

Foyer Εσπερίδες

Σημαντικές Ημερομηνίες

Επιστημονικό Πρόγραμμα 22-24 Νοεμβρίου 2019
Τιμητική Αναφορά στον Καθ. Α. Αηδονόπουλο: 22 Νοεμβρίου 2019 // 19.30 
Τελετή Έναρξης 22 Νοεμβρίου 2019 // 19.30 
Γενική Συνέλευση Ελληνικής Εταιρείας Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων & Αρχαιρεσίες 24 Νοεμβρίου 2019 // 13.30-15.30
Τελετή Λήξης / Βράβευση Εργασιών / Απονομή Μεταλλίων 24 Νοεμβρίου 2019 // 17.30

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο και συγκεκριμένα στο foyer της Αίθουσας Εσπερίδες του Ξενοδοχείου Hilton Athens, κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 11:00 – 20.00

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 07.30 – 20.30

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 07.30 – 18.00

Κάρτες Συνέδρων

Για την πρόσβαση τόσο στις Επιστημονικές Συνεδρίες, όσο και στον Εκθεσιακό χώρο απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), προκειμένου να σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των πιστοποιητικών παρακολούθησης σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΕΟΦ.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του. Παράλληλα, στα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αναγράφονται τα Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits). Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος.

Μοριοδότηση

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME χορηγήθηκαν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 22 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων με Τουρκική συμμετοχή. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Αξιολόγηση Συνεδρίου

Η συμπλήρωση της online φόρμας αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Οι σύνεδροι μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και όχι μόνο κατά την τελευταία μέρα. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, παρακαλούνται οι σύνεδροι να εισάγουν τον κωδικό αριθμό που αναγράφεται στο badge τους. Προς διευκόλυνση των συνέδρων, η φόρμα αξιολόγησης μπορεί να συμπληρωθεί και να υποβληθεί, είτε μέσω του συνεδριακού app, είτε μέσω των υπολογιστών, που θα υπάρχουν διαθέσιμοι για το σκοπό αυτό.

Abstract Book

Όλες οι εργασίες (abstracts) που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, ως Προφορικές - Ελεύθερες Ανακοινώσεις & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
Σημείωση: Οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται, όπως υποβλήθηκαν. Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών, καθώς και για τυχόντα λάθη και παραλείψεις.

Έκθεση

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό.

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 12.00 - 20.00
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 08.00 - 20.00
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 08.00 - 18.00

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Στο συνεδριακό ξενοδοχείο Hilton Athens δε διατίθεται δωρεάν WiFi. Ελεύθερη πρόσβαση στο internet υπάρχει διαθέσιμη στο εστιατόριο “Βυζαντινό” και στο “Αίθριο”.

Συνεδριακό Application

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, είναι διαθέσιμη ειδική καινοτόμος διαδραστική εφαρμογή (application), η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του Συνεδρίου (επιστημονικό πρόγραμμα, ομιλητές κλπ.). Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη απ΄ όλα τα κινητά τηλέφωνα (smart phones) και tablets των συνέδρων. Για οδηγίες Εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το congress application, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίο.

Πολιτική Καπνίσματος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εσωτερικούς χώρους του συνεδριακού ξενοδοχείου. Ως χώρος καπνιστών θα χρησιμοποιηθεί η βεράντα της αίθουσας ΕΡΑΤΩ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Κινητά Τηλέφωνα

Για την ομαλή διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται οι σύνεδροι όπως έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα ή στην αθόρυβη λειτουργία εντός των συνεδριακών αιθουσών κατά τις ώρες διεξαγωγής των συνεδριάσεων.

Ασφάλεια

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμιά ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων, καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ή λόγω καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, όπως φροντίσουν για τις ανάγκες τους σε ταξιδιωτική και υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη.

Απολεσθέντα Αντικείμενα

Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Οικολογικές Δράσεις

Με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον, η Επιστημονική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου, προχώρησαν σε οικολογικές δράσεις, χρησιμοποιώντας πρώτη ύλη και στοιχεία φιλικά προς το περιβάλλον, για την παραγωγή του συνεδριακού υλικού. Τα badges (eco-badge) παρασκευάστηκαν από υλικό, με τη χρήση του οποίου αποφεύγεται η πλαστική θήκη, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες, που το πλαστικό επιφέρει στο περιβάλλον & τα οποία θα μπορούν οι σύνεδροι να δώσουν για ανακύκλωση στο τέλος του συνεδρίου. Παράλληλα, με την καινοτόμο τεχνολογία των e-Posters και μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής, δημιουργίας και παρουσίασής τους, η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων και οι διοργανωτές του Συνεδρίου συνέβαλλαν στη μείωση εκτύπωσης χαρτιού και στη διευκόλυνση των παρουσιαστών ως προς τη μεταφορά των posters στο συνεδριακό χώρο. Τέλος, όλες οι εκδόσεις του Συνεδρίου τυπώθηκαν σε χαρτί από δασικούς πόρους ειδικής διαχείρισης και σε αυστηρά καθορισμένο αριθμό αντιτύπων, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χαρτιού.

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός

Η συνεδριακή αίθουσα είναι εξοπλισμένη με τον απαραίτητο για την προβολή των παρουσιάσεων οπτικοακουστικό εξοπλισμό (laptop, data video projector, οθόνη και laser pointer. Διαφανοσκόπια ή προβολείς slides δε θα είναι διαθέσιμα. Όλοι οι ομιλητές / εισηγητές, παρακαλούνται να έχουν διαθέσιμες τις παρουσιάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick). Υλικό σε δισκέτες δε θα γίνεται δεκτό. Όλοι οι τύποι ΜS PowerPoint είναι αποδεκτοί εκτός από Mac. Η χρήση προσωπικών υπολογιστών και ipads/tablets δεν επιτρέπεται. Όλες οι παρουσιάσεις θα πρέπει να παραδίδονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών, το οποίο θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και θα είναι στελεχωμένο από έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Παρακαλούνται οι εισηγητές /
ομιλητές να παραδίδουν εγκαίρως το σχετικό υλικό των εισηγήσεων /διαλέξεών τους (USB stick) τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους, στο γραφείο εξυπηρέτησης ομιλητών, δηλώνοντας το όνομά τους, τη συνεδρία στην οποία συμμετέχουν.

Συνεδρίες Επιστημονικού Προγράμματος

Για την ομαλή ροή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται τα προεδρεία των συνεδριών, να τηρούν αυστηρά το ωρολόγιο πρόγραμμα και να εξασφαλίζουν τον
περιορισμό των συνεδριών, στις οποίες προεδρεύουν, εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου. Για τη διευκόλυνση των προεδρείων, καθώς και των εισηγητών / ομιλητών θα υπάρχει αυτόματη χρονομέτρηση όλων των παρουσιάσεων.

Στρογγυλά Τραπέζια – Hot Lectures
H κάθε συνεδρία διαρκεί μια (1) ή μια και μισή (1,5) ώρα Ο συνολικός χρόνος της κάθε συνεδρίας είναι ισομερώς κατανεμημένος ανάλογα με τον αριθμό των εισηγήσεων, που
περιλαμβάνει. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο τέλος κάθε συνεδρίας θα πρέπει να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος για συζήτηση και ερωτήσεις από το ακροατήριο.

Διαλέξεις
Η κάθε διάλεξη ανέρχεται στα τριάντα (30) λεπτά.

Με δεδομένα τα παραπάνω, παρακαλούνται τα προεδρεία όλων των Συνεδριών, όπως βοηθήσουν στην τήρηση του ωραρίου, εξασφαλίζοντας τη διάρκεια της συνεδρίας, στην
οποία προεδρεύουν, εντός του χρονικού πλαισίου. Παράλληλα, οι εισηγητές και Ομιλητές παρακαλούνται όπως περιορίσουν τις παρουσιάσεις τους στον προκαθορισμένο χρόνο,
όπως αυτός τους έχει κοινοποιηθεί σε προσωπική επιστολή.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 22-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 15 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 4 Νοεμβρίου

Ακολουθήστε μας

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
info@16eexea2019.gr