Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Eταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Πρόεδρος
Ισαάκ Κεσίσογλου

Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Σαπαλίδης

Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Κουτελιδάκης

Ταμίας
Θεοδόσης Παπαβραμίδης

Μέλη
Νικόλαος Λυραντζόπουλος
Νικόλαος Ρουκουνάκης
Ελένη  Ευφραιμίδου


Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Δημήτριος Λινός
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Κουτελιδάκης
Ταμίας: Ευθύμιος Πούλιος

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Γεώργιος Ν. Ζωγράφος

Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών:
Ισαάκ Κεσίσογλου
Γεώργιος Ν. Ζωγράφος
Ηλίας Καφετζής

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 22-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 15 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 4 Νοεμβρίου

Ακολουθήστε μας

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
info@16eexea2019.gr