Ξένοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Gianlorenzo Dionigi
Full Professor of Surgery, Director, Division of Endocrine and Minimally Invasive Surgery, Department of Human Pathology in Adulthood and Childhood ‘’G. Barresi’’, University Hospital “G. Martino”, University of Messina, Italy
Mehmet Haberal, MD, FACS (Hon), FICS (Hon), FASA (Hon), FIMSA (Hon), Hon FRCS (Glasg)
President, The Transplantation Society, Founder and Founder President, Baskent University, President of the Executive Supreme Board, Baskent University, Chair, Baskent University Division of Transplantation, Distinguished Fellow, Royal Society of Medicine, Governor, American College of Surgeons, Founder and Past President, Middle East Society for Organ Transplantation, Founder and President, Turkish Transplantation Society, Founder and President, Turkic World Transplantation Society, Editor-in-Chief, Experimental and Clinical Transplantation
Noor Hisham Abdullah
Director General of Health Malaysia, Ministry of Health Malaysia
Marco Raffaelli
Associate Professor of Surgery - Catholic University of the Sacred Heart, Italy
David Scott-Coombes
Consultant Endocrine Surgeon, University Hospital of Wales Cardiff, UK, President of the European Society of Endocrine Surgeons
Allan Siperstein
Professor of Surgery Chair, Endocrine Surgery Department, Cleveland Clinic, OH, USA
Sam Van Slycke
General and Endocrine Surgeon OLV Clinic Aalst, Belgium

Ομιλητές - Προεδρεία

Arici C.
Professor in Surgery, Department of Endocrine and Breast Surgery, Akdeniz (Mediterranean) University Antalya - Turkey
Bukey Y.
Professor of Surgery, Department of Surgery, Division of Endocrine and Breast Surgery, Akdeniz (Mediterranean) University Antalya - Turkey
Dural C.
Assoc. Professor of Surgery, Consultant Endocrine Surgeon, Local Division Coordinator of EUROCRINE Project, University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Division of Endocrine Surgery, Bakirkoy, Istanbul – Turkey
Duren M.
Professor of Surgery, Thyroid Clinic, Turkey
Emre A.U.
Professor of Surgery, Breast and Endocrine Surgery Division, Faculty of Medicine, Zonguldak Bulent Ecevit University, Turkey
Giles Senyurek Y.
Professor of Surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Istanbul University, Turkey
Haciyanli M.
Professor of Surgery, Chief, Division of General Surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Izmir Katip Celebi University, Izmir Turkey
Icoz G.
Professor of Surgery, Department of General Surgery, Division of Endocrine Surgery, Ege University, Turkey
Isgor A.
Professor of General Surgery, Bahcesehir University Medical Faculty, General Surgery Department, Istanbul, Turkey
Karadeniz Cacmak G.
Professor of Surgery, Zonguldak BEUN The School of Medicine, Chair, General Surgery Department, Director, Breast and Endocrine Unit Kozlu, Zonguldak, Turkey
Makay O.
Professor of Surgery, Department of General Surgery, Division of Endocrine Surgery, Ege University, Turkey
Ozbas S.
Professor, FEBS (Neck surgery), Private Practitioner, Ankara, Turkey
Salmaslioglu A.
Professor of Radiology, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Istanbul University, Turkey
Sezer A.
Professor of Surgery, Department of General Surgery, Trakya University, Edirne
Sormaz I. C.
Assoc. Professor of Surgery, Department of General Surgery, Istanbul University, Istanbul School of Medicine, Turkey
Teksoz S.
Assoc. Professor of Surgery, Istanbul University-Cerrahpașa, Cerrahpașa Medical Faculty, Department of Endocrine Surgery
Tezelman S.
Professor of Surgery, Department of Surgery, Koc University of Medical School, Turkey
Tunca F.
Professor of Surgery, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine Department of General Surgery, Turkey, President of Turkish Association of Endocrine Surgery
Uludag M.
Professor of Surgery, Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
Αλεβιζάκη Μ.
Ομότιμη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Βαμβακίδης Κ.
Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Βασιλάτου Ευ.
Ενδοκρινολόγος, Επιστημoνικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
Βλάχος Κ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γαμβρός Ορ.
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Γιαννόπουλος Γ.
Γενικός Χειρουργός
Γιαρμενίτης Σπ.
Ακτινολόγος, Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικών Τμημάτων ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ
Γκέλη Μ.
Ακτινοδιαγνώστης - Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθύντρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»
Γκορόπουλος Απ.
Διευθυντής Μονάδας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Γενική Κλινική Αγίου Λουκά, Θεσσαλονίκη
Γκρέκα - Σπηλιώτη Β.
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Γούσης Π.
Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Δάρρα Σ.
Ακτινολόγος, Συνεργάτης Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Δασκαλάκης Κ.
Senior Consultant, Dept of Surgery, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden, Postdoctoral Research Fellow, ENETS Center of Excellence, EKPA-Laiko, Athens, Greece
Ευφραιμίδου Ελ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χειρουργικής, Τμήμα Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ζαχαρόπουλος Γ.
Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γενικών Υπερήχων, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΥΓΕΙΑ
Ζέλλος Λ.
Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Ζωγράφος Γ. Ν.
Διευθυντής, Γ΄ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γενημματάς»
Καμπαρούδης Απ.
Καθηγητής Χειρουργικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Καπελλάκης Γ.
Χειρουγός Ενδοκρινών Αδένων
Καπίρης Στ.
Διευθυντής, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Γ΄ Χειρουργικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Καρακόζης Στ.
Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων, Διπλωματούχος American Board of Surgery Thyroid Surgery Clinic
Καρανίκας Μ.
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Καρράς Σπ.
Ενδοκρινολόγος, Ακαδημαΐκός Υπότροφος, Τμήμα Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Α΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Καφετζής Ηλ.
Χειρουργός, Διευθυντής Ε΄ Χειρουργικού Τμήματος, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center ENHC
Κέκης Π.
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Κεσίσογλου Ι.
Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (Ε.Ε.Χ.Ε.Α.)
Κουτελιδάκης Ι.
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
Κούτσικος I.
Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, 401 ΓΣΝ Αθηνών - «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Κυριακόπουλος Α.
Χειρουργός, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Κωνσταντινίδης Κ.
Διευθυντής Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Επιστημονικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Λανίτης Σ.
Επιμελητής Α΄, Β΄ Χειρουργική Κλινική «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
Λαπατσάνης Δ.
Χειρουργός, Διευθυντής, Β´ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Λινός Δ.
Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Χειρουργικής Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Λυρατζόπουλος Ν.
Καθηγητής Χειρουργικής Δ.Π.Θ.
Μακρής Ι.
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Μανδρέκας Δ.
Χειρουργός
Μαντάς Δ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
Μαρκογιαννάκης Χ.
Επιμελητής Β΄ΕΣΥ, Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Α΄Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
Μαρούλης Ι.
Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠ-Ρίο
Μηλιαράς Σπ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Α΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Νάστος Κ.
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
Νεονάκης Ευ.
Αντιναύαρχος ε.α. Χειρουργός ΠΝ, Επίτιμος Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΝ
Παζαΐτου - Παναγιώτου Κ.
Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου, Θεσσαλονίκη
Παπαβραμίδης Θ.
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Παπαγεωργίου Γ.
πρ. Συντονιστής Διευθυντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Παπαδοπούλου Ν.
Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος
Παπαζιώγας Β.
Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ, Διευθυντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Παρασκευόπουλος Ι.
Χειρουργός, Διευθυντής Α΄ Γενικής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
Πλιάκος Ι. Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων Διαβαλκανικού Ιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α΄ ΠΡΧ
Πούλιος Ευ.
Χειρουργός, Χειρουργική Κλινική Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Ρέστος Στ.
Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος. Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Ρουκουνάκης Ν.
Διευθυντής, Α΄ Χειρουργική Κλινική και Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Σαλτίκη Αικ.
Ενδοκρινολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Σαπαλίδης Κ. Αναπληρωτής Kαθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Γ΄ Χειρουργική Κλινική
Σωτηριανάκος Σ.
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο Σπάρτης
Τζούλης Πλ.
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Κλινικής Νοσοκομείου Whittington & Ερευνητής Ιατρικής Σχολής UCL
Τσελένη - Μπαλαφούτα Σ.
Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας ΕΚΠΑ, Α΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ
Τσιμπονερίου Α.
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Συνεργάτης του Τμήματος Ενδοκρινολογίας - Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ
Χριστοδούλου Σπ.
Χειρουργός, Χειρουργική Κλινική Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Χριστοφορίδης Χρ.
Χειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Χρούσος Γ.
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Υπεύθυνος, Μονάδα Κλινικής και Μεταφραστικής Ερευνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 22-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 15 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 4 Νοεμβρίου

Ακολουθήστε μας

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
info@16eexea2019.gr