Το βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Ελεύθερες / Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο πρόγραμμα με τον κωδικό ΕΑ. Ο χρόνος παρουσίασης της κάθε εργασίας δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 6 λεπτά συμπεριλαμβανομένης
και της συζήτησης, στο τέλος της κάθε παρουσίασης. Για την παρουσίαση της εργασίας τους, οι συγγραφείς θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό.


Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, στο πλαίσιο της επιθυμίας της για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που είναι φιλικές για τον επιστήμονα-συγγραφέα του poster, για το σύνεδρο αλλά και για το περιβάλλον, εφαρμόζει το θεσμό των ηλεκτρονικών posters (e-posters) στο Πανελλήνιο συνέδριό της. Τα e-posters είναι η ηλεκτρονική εκδοχή των παραδοσιακών, τυπωμένων posters τα οποία παρουσιάζονται σε οθόνες. Ο νέος, περιβαλλοντικά φιλικός, τρόπος παρουσίασης των αναρτημένων ανακοινώσεων αντικαθιστά το παραδοσιακό τυπωμένο poster που είναι χρονοβόρο, δαπανηρό και καθόλου πρακτικό. Τα e-posters θα προβάλλονται με χρονοπρογραμματισμό σε οθόνες με full HD (High Definition) ανάλυση 1920*1080 pixels, καθ’όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 22-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 15 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 4 Νοεμβρίου

Ακολουθήστε μας

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
info@16eexea2019.gr