Παράταση στην ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών. Νέα καταληκτική ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική ή αγγλική γλώσσα
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει  τις 250 λέξεις
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία γράμματα, ενώ θα πρέπει να αναγράφεται ολόκληρο το ονοματεπώνυμο και όχι μόνο το αρχικό γράμμα του ονόματος.
 • Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με πεζοκεφαλαία γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”1)
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  Σκοπός
  Υλικό & Μέθοδος
  Αποτέλεσμα
  Συμπεράσματα

Αναλυτικές οδηγίες (step by step) για την online υποβολή των περιλήψεων θα βρείτε διαθέσιμες σε κάθε βήμα της online φόρμας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών: 5 Οκτωβρίου 2019

Για να υποβάλετε την περίληψη της εργασίας σας, πατήστε εδώ

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 22-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 15 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 4 Νοεμβρίου

Ακολουθήστε μας

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
info@16eexea2019.gr